Regulamin

Szanowni Goście,

jest nam bardzo miło powitać Państwa w ośrodku Wakacyjne Domki w Pogorzelicy. Dziękujemy za przestrzeganie poniższego Regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkim naszym Gościom.

§1 Regulamin pobytu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 3. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać gościnnie na jego terenie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Zadatek w wysokości 40% kosztów nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy Gość zrezygnuje z rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni do daty przyjazdu.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 6. Do kosztów pobytu zostanie doliczona opłata miejscowa, której wysokość określa Gmina Trzebiatów. Ww. opłata zostanie pobrana w formie gotówki w dniu przyjazdu.
 7. Do kosztów pobytu zostaną doliczone dodatkowe opłaty: opłata miejscowa, której wysokość określa Gmina Rewal – pobierana w formie gotówki w dniu przyjazdu.
 8. Opłata za zużycie prądu według wskazań licznika. W tym przypadku opłata pobierana zostanie od gościa przy wymeldowaniu.
 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług na terenie Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju innym Gościom.
 10. Osoby zameldowane w ośrodku mogą parkować swoje samochody wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 11. Miejsca postojowe są parkingiem niestrzeżonym, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 12. Na czas nieobecności należy zamykać domki, chronić przedmioty wartościowe oraz pieniądze, także wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, za wyjątkiem lodówki.
 13. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny przebywać na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Ośrodka, powstałe z ich winy, z winy dzieci będących pod ich opieką oraz z winy odwiedzających ich osób.
 15. Należy natychmiast powiadomić personel Ośrodka o usterkach lub zniszczeniach powstałych w trakcie użytkowania domku, a także o wadach odkrytych zaraz po zameldowaniu.
 16. Nie należy dokonywać zmian w ustawieniu sprzętu oraz mebli w domku.
 17. Domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim został on przydzielony. Pozostawienie brudnych naczyń oraz śmieci, będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN.
 18. Wakacyjne Domki świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących usług, Gość proszony jest o zgłoszenie nie później niż jeden dzień po przyjeździe. Reklamacje zgłaszane w dniu wyjazdu, a dotyczące zastrzeżeń Gościa od początku pobytu nie będą uwzględniane.
 19. Akceptujemy pobyt gości z małymi zwierzętami.* Proszę zapoznać się z regulaminem pobytu z zwierzętami.
 20. Opłata za uszkodzenie lub utratę klucza do drzwi wynosi 150 PLN.
 21. Grillowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 22. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. Za niedostosowanie się do zakazu grozi opłata w wysokości 500 PLN.
 23. Właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Ośrodka przez Gości nieprzestrzegających Regulaminu, szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 24. Regulamin ośrodka oraz regulamin pobytu z zwierzętami znajduje się na stronie internetowej oraz recepcji ośrodka . Podpisanie karty meldunkowe jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów.

§2 Regulamin pobytu z pupilem

 1. Każdy Gość przed rozpoczęciem pobytu zobowiązany jest przekazać Recepcji Ośrodka informację o planowanym pobycie ze zwierzęciem.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 50 zł/doba. Z opłaty zwolnione są psy przebywające z Gościem w charakterze przewodnika osoby niewidomej.
 3. Do Ośrodka przyjmowane są tylko zwierzęta zdrowe, posiadające aktualną książeczkę zdrowia potwierdzającą szczepienia, w tym przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie (konieczne jest okazanie książeczki w Recepcji podczas zameldowania).
 4. Przywiezienie do Ośrodka zwierzęcia przez jego Właściciela jest równoznaczne z tym, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 5. Zwierzę może przebywać w pokoju/apartamencie/domku, w którym zameldowany jest jego właściciel. Zwierzę nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości.
 6. Każde zwierzę powinno mieć zapewnione przez właściciela własne miejsce do spania (kojec, kontener, transporter itp.).
 7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie swoich zwierząt, niezakłócające spokojnego wypoczynku innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg innych Gości lub Personelu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia.
 8. Wyprowadzanie zwierząt może odbywać się wyłącznie na smyczy, a w przypadku konieczności – ze względu na charakter lub zachowanie zwierzęcia – wymagany jest także nałożony kaganiec.
 9. Dla potrzeb fizjologicznych pies musi być wyprowadzany poza teren ośrodka. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania pozostawionych po nim nieczystości.
 10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt w restauracji, kawiarni, placu zabaw, sali zabaw.
 12. Właściciel zwierzęcia przyjmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi jego zwierzę podczas pobytu, w tym szkody materialne oraz niematerialne wyrządzone Gościom, Personelowi Ośrodka oraz innym zwierzętom przebywającym czasowo lub na stałe na terenie Ośrodka.
 13. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Ośrodka i mienia prywatnego innych Gości powstałe z winy tego zwierzęcia. Właściciel zobowiązany jest do pokrycia szkód i krzywd wyrządzonych przez zwierzę przed opuszczeniem Ośrodka. W tym celu Kierownik recepcji sporządzi protokół szkody wraz z jej wyceną.
 14. Wszystkie straty spowodowane przez zwierzę jego właściciel zobowiązany jest zgłaszać w Recepcji.
 15. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi ( domków), w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z Recepcją.
 16. Nie akceptujemy psów uznawanych za agresywne lub groźne (amerykański pit bull terier, rottweiler, dog argentyński, buldog amerykański, pies kanaryjski, owczarek kaukaski, moskiewski pies stróżujący, pies z Majorki, tosainu, akbash dog, anatolian karabash).
 17. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia, nie spełniającego warunków Regulaminu.

Zarezerwuj on-line

Zarezerwuj i opłać swój pobyt on-line. Miej pewność, że nikt Cię nie uprzedzi.